เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส เจ้าชายนารุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร แห่งญี่ปุ่นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่ ของประเทศญี่ปุ่น
ข่าวกิจกรรมสำคัญจังหวัด วันที่ 13 พ.ค. 2562, 10:53

วันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2562 ) เวลา 15.00 น. ที่สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังวัดลำพูนร่วมลงนามแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส เจ้าชายนารุฮิโตะ มกฏราชกุมารแห่งญี่ปุ่น เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะของ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562ทั้งนี้สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองการสืบทอดราชบัลลังก์ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในวาระอันเป็นมงคล สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เชิญ หน่วยงานและประชาชนชาวไทย ร่วมลงนามแสดงความยินดีในระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2562 ในระหว่างเวลา 09.30 -11.30 น. และ 13.30 - 16.30 น. ณ สถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ห้อง 104 - 107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ . 

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 8

Today

Total

102

The week

Total

707

This month

Total

4098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]